گلستان
جستجو:
 
علاقه به مقام و ثروت سبب رشد نفاق در قلب خواهد شد ، همان طور كه آب باران سبب رشد گیاهان می باشد. پیامبر اعظمEnglishEnglish
/ Divan News
/
/
/
در نتیجه حسابرسی های دیوان محاسبات استان گلستان مبلغ 1/795/110ریال سپرده حسن انجام تعهدات قرارداد به حساب خزانه واریز شد
1397/11/08

در راستای سیاست های پیشگیرانه و هدایتگرانه دیوان محاسبات کشور و در نتیجه حسابرسی های دیوان محاسبات استان گلستان:
1- مبلغ 1/795/110 ریال سپرده حسن انجام تعهدات قرارداد احداث ساختمان اداری یکی از دستگاه های اجرایی استان ضبط و به حساب خزانه واریز شد.
2- مبلغ 381/657 هزار ریال وجه حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی سال 1396 بایت خرید زمین یکی از دستگاه های اجرایی استان به حساب خزانه واریز شد.
3- مبلغ 700/000 هزار ریال مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 1396 یکی از ادارات کل استان به حساب خزانه واریز شد.
4- مبلغ 3/559/032 هزار ریال مانده مصرف نشده مربوط به سال های 1387 لغایت 1394 یکی از ادارات کل استان به حساب خزانه واریز شد.
5- مبلغ 1/915/461 هزار ریال از پیش پرداخت های سنواتی یکی از ادارات کل استان با پیگیری های صورت گرفته دیوان محاسبات استان به حساب خزانه واریز شد.
6- مبلغ 73/598 هزار ریال وجوه نامشخص موجود در حساب های بانکی یکی از دستگاه های اجرایی استان گلستان به حساب خزانه واریز شد.
/ /
مشاهده نظرات ( 0
۱۳۹۹ شنبه ۳ آبان
ورود به ایمیل اختصاصی
ورود اعضا
نظرسنجی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/