گلستان
جستجو:
 
علاقه به مقام و ثروت سبب رشد نفاق در قلب خواهد شد ، همان طور كه آب باران سبب رشد گیاهان می باشد. پیامبر اعظمEnglishEnglish
/ Divan News
/
/
/
در پی اقدامات دیوان محاسبات استان گلستان مبلغ 7/910/000 هزار ریال با توجه به اتمام مهلت تعهد، ابطال اسناد خزانه انجام شد
1397/10/08

در پی اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات استان گلستان مبلغ 7/910/000 هزار ریال در یکی از دستگاه های اجرایی استان، اعتبارات ابلاغی در اجرای تبصره(3) ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده از محل اسناد خزانه برای خرید تجهیزات اختصاص یافته بود و چون اقدامی جهت اجرای تعهدات صورت نپذیرفته بود با توجه به اتمام مهلت تعهد و مصرف اوراق مذکور(اسناد خزانه)، مطابق با قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1396 کل کشور، این اسناد خزانه ابطال گردید.
همچنین حسب پی گیری های صورت گرفته توسط حسابرسان دیوان محاسبات این استان مبلغ 1/945/600 هزار ریال در نتیجه رعایت مفاد قانونی در انجام یک پروژه عمرانی به حساب ذینفع واریز گردید.
/ /
مشاهده نظرات ( 0
۱۳۹۹ شنبه ۳ آبان
ورود به ایمیل اختصاصی
ورود اعضا
نظرسنجی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/