دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
برگزاري جلسه شوراي دستگاه هاي نظارتي استان
1396/04/21
جلسه شورای دستگاه های نظارتی استان با حضور آقای حسینی زاده مدیرکل دیوان محاسبات استان برگزار گردید. در این جلسه در خصوص مشکلات و مسائل مهم اداره کل غله استان بحث و تبادل نظر شد.
/ /